print

GwH 30 november 2017, nr. 2017/135

Overlevingspensioen - rustpensioen - vervroegd rustpensioen - leeftijdsvoorwaarde - loopbaanvoorwaarde

Het optrekken van de leeftijdsvoorwaarde om aanspraak te kunnen maken op een overlevingspensioen heeft een doel van algemeen belang. Men wil er immers voor zorgen dat de personen die ervoor zouden kiezen hun beroepsactiviteit te onderbreken na het overlijden van hun echtgenoot aan het werk blijven. Een dergelijke maatregel is redelijk verantwoord. Niettemin treft deze maatregel ook personen die niet (of slechts gedeeltelijk) actief zijn op de arbeidsmarkt, waardoor zij na het overlijden van hun echtgenoot in een precaire situatie kunnen terechtkomen. Als dusdanig zorgt het optrekken van de leeftijdsgrens naar 55 jaar ervoor dat op onevenredige wijze afbreuk gedaan wordt aan de rechten van personen die zich wegens hun leeftijd in een bijzonder kwetsbare situatie op de arbeidsmarkt bevinden of ten aanzien van personen wier arbeidsongeschiktheid is erkend.

GwH 30 november 2017, nr. 2017/135, NjW 2018, afl. 378, 211.