print

Antwerpen 24 mei 2017

Verbintenissen uit onrechtmatige daad - kwalitatieve aansprakelijkheid - leerlingen - onderwijzer - aangestelden - school

Een kind wordt door een medeleerling verwond tijdens de les lichamelijke opvoeding. Het hof weigert de school aansprakelijk te stellen omdat de eiser niet alleen geen fout bewijst van de school zelf (art. 1382 BW), maar ook geen fout bewijst begaan door haar aangestelde, de turnleraar (art. 1384 lid 3 BW), ook al beriepen de eisers zich op diens wettelijk vermoede fout (art. 1384 lid 4 BW).

Antwerpen 24 mei 2017, NjW 2018, afl. 380, 305.