print

Antwerpen 22 februari 2017

Burgerlijke rechtspleging - verbeurte van dwangsom - bewijslast executant - bevoegdheid beslagrechter

Een dwangsom van 5.000,- euro per uur vertraging wordt gekoppeld aan de veroordeling tot verwijdering (binnen het uur na betekening) van een specifiek beeldfragment of enig ander lasterlijk filmpje dat de commerciƫle belangen kan schaden van de verzoekende partijen. Het specifieke beeldfragment wordt verwijderd maar een nieuw filmpje wordt online geplaatst. Verzoekende partijen laten tweemaal een inbreuk vaststellen door de gerechtsdeurwaarder met een tussenperiode van 3 maanden. Verzoekende partijen laten aansluitend een bevel tot betalen betekenen waarbij ca. 12,5 miljoen euro dwangsommen worden ingevorderd. In het executiegeschil dat daarop volgt, acht de beslagrechter - zowel in eerste aanleg als in hoger beroep - enkel de twee vastgestelde inbreuken bewezen.

Antwerpen 22 februari 2017, NjW 2018, afl. 382, 392.