print

Antwerpen 22 februari 2017

Burgerlijke rechtspleging - verbeurte van dwangsom - bewijslast executant - bevoegdheid beslagrechter

Een dwangsom van 5.000,- euro per uur vertraging wordt gekoppeld aan de veroordeling tot verwijdering (binnen het uur na betekening) van een specifiek beeldfragment of enig ander lasterlijk filmpje dat de commerciële belangen kan schaden van de verzoekende partijen. Het specifieke beeldfragment wordt verwijderd maar een nieuw filmpje wordt online geplaatst. Verzoekende partijen laten tweemaal een inbreuk vaststellen door de gerechtsdeurwaarder met een tussenperiode van 3 maanden. Verzoekende partijen laten aansluitend een bevel tot betalen betekenen waarbij ca. 12,5 miljoen euro dwangsommen worden ingevorderd. In het executiegeschil dat daarop volgt, acht de beslagrechter - zowel in eerste aanleg als in hoger beroep - enkel de twee vastgestelde inbreuken bewezen.

Antwerpen 22 februari 2017, NjW 2018, afl. 382, 392.

Error 404 - Page Not Found

Error 404 - Page Not Found

De pagina die u heeft opgevraagd is niet of niet meer beschikbaar. U kan ze wellicht wel bereiken via de homepage. Indien dit niet het geval is, aarzel niet contact op te nemen met onze webmaster of bel gratis naar de helpdesk (0800 94 127).

La page que vous avez demandée n'existe pas ou plus. Peut-être pourriez-vous la trouver à partir de notre page d'accueil. Dans le cas contraire, n'hésitez pas à contacter notre webmaster ou à téléphoner à notre helpdesk (0800 94 127).

The page you requested cannot be found. You may have easier acces via our corporate site. If this is not the case, please contact our webmaster or phone us free of charge at 0800 94 127.