print

Antwerpen 28 september 2017

Handelspraktijken en consumentenbescherming - oneerlijke handelspraktijken - piramidesystemen - toepassingsvoorwaarden

Artikel VI.100, 14° WER moet aldus worden uitgelegd dat op grond van deze bepaling een handelspraktijk ook als een 'piramidesysteem' kan worden gekwalificeerd als er slechts een indirecte band bestaat tussen de door nieuwe leden van een dergelijk systeem verrichte betalingen en de door de bestaande leden ontvangen vergoedingen.

Antwerpen 28 september 2017, NjW 2018, afl. 382, 396.