print

Antwerpen 28 september 2017

Handelspraktijken en consumentenbescherming - oneerlijke handelspraktijken - piramidesystemen - toepassingsvoorwaarden

Artikel VI.100, 14° WER moet aldus worden uitgelegd dat op grond van deze bepaling een handelspraktijk ook als een 'piramidesysteem' kan worden gekwalificeerd als er slechts een indirecte band bestaat tussen de door nieuwe leden van een dergelijk systeem verrichte betalingen en de door de bestaande leden ontvangen vergoedingen.

Antwerpen 28 september 2017, NjW 2018, afl. 382, 396.

Error 404 - Page Not Found

Error 404 - Page Not Found

De pagina die u heeft opgevraagd is niet of niet meer beschikbaar. U kan ze wellicht wel bereiken via de homepage. Indien dit niet het geval is, aarzel niet contact op te nemen met onze webmaster of bel gratis naar de helpdesk (0800 94 127).

La page que vous avez demandée n'existe pas ou plus. Peut-être pourriez-vous la trouver à partir de notre page d'accueil. Dans le cas contraire, n'hésitez pas à contacter notre webmaster ou à téléphoner à notre helpdesk (0800 94 127).

The page you requested cannot be found. You may have easier acces via our corporate site. If this is not the case, please contact our webmaster or phone us free of charge at 0800 94 127.