print

GwH 22 februari 2018, nr. 2018/22

Publieke sector - contractuelen - ontslag om dringende reden - audi alteram partem - hoorplicht - schending gelijkheidsbeginsel

Artikel 35 van de arbeidsovereenkomstenwet, dat handelt over het ontslag om dringende reden, schendt volgens het Grondwettelijk Hof artikelen 10 en 11 van de Grondwet indien het artikel zo geïnterpreteerd wordt dat het een beletsel vormt voor het recht van een door de overheid tewerkgestelde werknemer om voor zijn ontslag om dringende reden die verband houden met zijn persoon of gedrag, gehoord te worden. Artikel 35 van de arbeidsovereenkomstenwet schendt de artikelen 10 en 11 van de Grondwet echter niet indien het zo geïnterpreteerd wordt dat het geen beletsel vormt voor een voorafgaandelijke hoorzitting.

GwH 22 februari 2018, nr. 2018/22, NjW 2018, afl. 382, 388.