print

GwH 22 februari 2018, nr. 2018/22

Publieke sector - contractuelen - ontslag om dringende reden - audi alteram partem - hoorplicht - schending gelijkheidsbeginsel

Artikel 35 van de arbeidsovereenkomstenwet, dat handelt over het ontslag om dringende reden, schendt volgens het Grondwettelijk Hof artikelen 10 en 11 van de Grondwet indien het artikel zo geïnterpreteerd wordt dat het een beletsel vormt voor het recht van een door de overheid tewerkgestelde werknemer om voor zijn ontslag om dringende reden die verband houden met zijn persoon of gedrag, gehoord te worden. Artikel 35 van de arbeidsovereenkomstenwet schendt de artikelen 10 en 11 van de Grondwet echter niet indien het zo geïnterpreteerd wordt dat het geen beletsel vormt voor een voorafgaandelijke hoorzitting.

GwH 22 februari 2018, nr. 2018/22, NjW 2018, afl. 382, 388.

Error 404 - Page Not Found

Error 404 - Page Not Found

De pagina die u heeft opgevraagd is niet of niet meer beschikbaar. U kan ze wellicht wel bereiken via de homepage. Indien dit niet het geval is, aarzel niet contact op te nemen met onze webmaster of bel gratis naar de helpdesk (0800 94 127).

La page que vous avez demandée n'existe pas ou plus. Peut-être pourriez-vous la trouver à partir de notre page d'accueil. Dans le cas contraire, n'hésitez pas à contacter notre webmaster ou à téléphoner à notre helpdesk (0800 94 127).

The page you requested cannot be found. You may have easier acces via our corporate site. If this is not the case, please contact our webmaster or phone us free of charge at 0800 94 127.