print

NjW 384 - 13 juni 2018

 • GwH 15 maart 2018, nr. 2018/31
  Terrorisme - art. 140bis Sw. - art. 16 Wet Voorlopige Hechtenis ...
 • Cass. 3 mei 2018
  Bewijsrecht - bewijsmiddelen - bekentenis - voorwaarden ...
 • Antwerpen 3 april 2017
  Borgtocht - artikel 2043sexies ยง 2 BW - kosteloze aard - nietigheid - inkomsten en vermogen van de borg ...
 • Antwerpen 16 januari 2018
  Echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting - alimentatie na echtscheiding - zware fout - overspel
 • Gent 8 februari 2018
  Verzaking aan de natrekking - stilzwijgend opstalrecht - bijdrage in de lasten van de (feitelijke) samenwoning ...
 • Gent 15 maart 2018
  Verzaking aan de natrekking - stilzwijgend opstalrecht - bijdrage in de lasten van de (wettelijke) samenwoning ...