print

NjW 384 - 13 juni 2018

 • GwH 15 maart 2018, nr. 2018/31
  Terrorisme - art. 140bis Sw. - art. 16 Wet Voorlopige Hechtenis ...
 • Cass. 3 mei 2018
  Bewijsrecht - bewijsmiddelen - bekentenis - voorwaarden ...
 • Antwerpen 3 april 2017
  Borgtocht - artikel 2043sexies § 2 BW - kosteloze aard - nietigheid - inkomsten en vermogen van de borg ...
 • Antwerpen 16 januari 2018
  Echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting - alimentatie na echtscheiding - zware fout - overspel
 • Gent 8 februari 2018
  Verzaking aan de natrekking - stilzwijgend opstalrecht - bijdrage in de lasten van de (feitelijke) samenwoning ...
 • Gent 15 maart 2018
  Verzaking aan de natrekking - stilzwijgend opstalrecht - bijdrage in de lasten van de (wettelijke) samenwoning ...
Error 404 - Page Not Found

Error 404 - Page Not Found

De pagina die u heeft opgevraagd is niet of niet meer beschikbaar. U kan ze wellicht wel bereiken via de homepage. Indien dit niet het geval is, aarzel niet contact op te nemen met onze webmaster of bel gratis naar de helpdesk (0800 94 127).

La page que vous avez demandée n'existe pas ou plus. Peut-être pourriez-vous la trouver à partir de notre page d'accueil. Dans le cas contraire, n'hésitez pas à contacter notre webmaster ou à téléphoner à notre helpdesk (0800 94 127).

The page you requested cannot be found. You may have easier acces via our corporate site. If this is not the case, please contact our webmaster or phone us free of charge at 0800 94 127.