print

Antwerpen 16 januari 2018

Echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting - alimentatie na echtscheiding - zware fout - overspel

De ex-echtgenoot wiens alimentatievordering in eerste aanleg werd afgewezen op grond van artikel 301 § 2 lid 2 BW (zware fout), heeft belang bij een hoger beroep, zelfs wanneer hij niet langer aandringt op de toekenning van een uitkering, om het principieel recht op een uitkering bij afwezigheid van enige zware fout te doen vaststellen.
Vaststellingen van een gerechtsdeurwaarder op het ogenblik dat de echtscheiding al is uitgesproken, maar nog niet betekend zodat het huwelijk nog niet was ontbonden, kunnen overspel uitmaken. Wanneer dat overspel de hervatting van het samenleven heeft verhinderd, is er sprake van een zware fout in de zin van artikel 301 § 2 lid 2 BW en moet de overspelige echtgenoot worden uitgesloten van het recht op een uitkering na echtscheiding.

Antwerpen 16 januari 2018, NjW 2018, afl. 384, 486.