print

Cass. 3 mei 2018

Bewijsrecht - bewijsmiddelen - bekentenis - voorwaarden - intentionaliteit - wil om de juistheid van een feit te bevestigen

De buitengerechtelijke bekentenis onderstelt de bedoeling of de toerekenbare schijn hiervan om de juistheid van de beweerde feiten te bevestigen. Zij vereist niet dat de bekentenis werd gedaan met het oogmerk om aan de wederpartij een bewijs te verschaffen. De rechter oordeelt onaantastbaar in feite of de buitengerechtelijke bekentenis wordt toegelaten, en controleert daartoe de omstandigheden waarin zij is afgelegd.

Cass. 3 mei 2018, NjW 2018, afl. 384, 481.

Error 404 - Page Not Found

Error 404 - Page Not Found

De pagina die u heeft opgevraagd is niet of niet meer beschikbaar. U kan ze wellicht wel bereiken via de homepage. Indien dit niet het geval is, aarzel niet contact op te nemen met onze webmaster of bel gratis naar de helpdesk (0800 94 127).

La page que vous avez demandée n'existe pas ou plus. Peut-être pourriez-vous la trouver à partir de notre page d'accueil. Dans le cas contraire, n'hésitez pas à contacter notre webmaster ou à téléphoner à notre helpdesk (0800 94 127).

The page you requested cannot be found. You may have easier acces via our corporate site. If this is not the case, please contact our webmaster or phone us free of charge at 0800 94 127.