print

Cass. 3 mei 2018

Bewijsrecht - bewijsmiddelen - bekentenis - voorwaarden - intentionaliteit - wil om de juistheid van een feit te bevestigen

De buitengerechtelijke bekentenis onderstelt de bedoeling of de toerekenbare schijn hiervan om de juistheid van de beweerde feiten te bevestigen. Zij vereist niet dat de bekentenis werd gedaan met het oogmerk om aan de wederpartij een bewijs te verschaffen. De rechter oordeelt onaantastbaar in feite of de buitengerechtelijke bekentenis wordt toegelaten, en controleert daartoe de omstandigheden waarin zij is afgelegd.

Cass. 3 mei 2018, NjW 2018, afl. 384, 481.