print

RvS 23 mei 2018, nr. 241.567

Zesde Staatshervorming - gewestbevoegdheid inzake vestigingsvoorwaarden - gewestbevoegdheid inzake havens - federale bevoegdheid inzake arbeidsrecht - havenarbeid

Ook na de Zesde Staatshervorming is de federale overheid bevoegd gebleven om het geheel van de aangelegenheden te regelen die behandeld worden door de wet van 8 juni 1972 betreffende de havenarbeid. De inhoud van deze wet kan immers niet worden gereduceerd tot een aangelegenheid van vestigingsvoorwaarden en toegang tot het beroep van havenarbeider, maar behelst een complex geheel dat nauw aansluit bij het sociale en arbeidsrechtelijke statuut van degenen die het beroep van havenarbeider uitoefenen, en ook belangrijke aspecten van veiligheid op het werk regelt.

RvS 23 mei 2018, nr. 241.567, NjW 2018, afl. 385, 534.