print

RvS 19 april 2018, nr. 241.265

Overheidsopdrachten - Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) - onachtzaamheid inschrijver - UEA door inschrijver slechts in onvolledige vorm aangeleverd - enkel oneven pagina's ingescand - inschrijving hierdoor ten onrechte onregelmatig verklaard - onachtzaamheid bij inscannen staat gelijk met ongewilde verschrijving

De Raad van State oordeelt dat een aanbestedende overheid ten onrechte een offerte als substantieel onregelmatig had afgewezen omdat het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) van de inschrijver slechts in onvolledige vorm werd aangeleverd - enkel de oneven pagina's werden ingescand. Volgens de Raad vertoonde een dergelijke onachtzame handeling bij het inscannen sterke gelijkenis met een ongewilde verschrijving in een tekst of in een getal en zou de gelijkheid der inschrijvers niet in het gedrang zijn gebracht en de betrokken inschrijver geen voordeel zijn verschaft mocht de aanbestedende overheid hebben toegestaan dat ook de even bladzijden van het UEA aan de inschrijving zouden worden toegevoegd.


RvS 19 april 2018, nr. 241.265, NjW 2018, afl. 386, 585.