print

GwH 7 februari 2018, nr. 2018/17

Grondwettelijk Hof - materiƫle bevoegdheid - wetskrachtige norm - modelovereenkomst aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen

De modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, zoals vastgelegd door het KB van 14 december 1992, en niet enige wetskrachtige norm is de grondslag van de verplichting voor de verzekeraar om een schriftelijk en ondertekend bewijs te leveren dat hij zich een recht van verhaal heeft voorbehouden inzake de burgerrechtelijke aansprakelijkheid bij het gebruik van een motorrijtuig. Dat die verplichting niet geldt in andere situaties waarin burgerrechtelijke aansprakelijkheid aan de orde is, kan niet worden beschouwd als een schending van de beginselen van gelijkheid en nietdiscriminatie door de wetgever.

GwH 7 februari 2018, nr. 2018/17, NjW 2018, afl. 388, 684.