print

Adoptie

KONINKLIJK BESLUIT VAN 23 APRIL 2017 betreffende de verzameling en de bewaring van en de toegang tot de gegevens in verband met de herkomst van de geadopteerde (BS 18 mei 2017)

Inwerkingtreding: 28 mei 2017

NjW 2017, afl. 364, 432.