print

Europees surveillancebevel

WET VAN 23 MAART 2017 inzake de toepassing van het beginsel van wederzijdse erkenning op beslissingen inzake toezichtmaatregelen uitgesproken als alternatief voor voorlopige hechtenis (BS 19 mei 2017)

Inwerkingtreding: 29 mei 2017

NjW 2017, afl. 364, 433.