print

Hoorrecht kinderen bij familiale geschillen

KONINKLIJK BESLUIT VAN 28 APRIL 2017 tot vaststelling van het model van informatieformulier bedoeld in artikel 1004/2 van het Gerechtelijk Wetboek (BS 22 mei 2017)

Inwerkingtreding: 1 juni 2017

NjW 2017, afl. 364, 434.