print

Auteursrechtelijk beschermde werken in scholen

KONINKLIJK BESLUIT VAN 31 JULI 2017 betreffende de vergoeding voor gebruik van werken, databanken en prestaties ter illustratie bij onderwijs of voor wetenschappelijk onderzoek (BS 16 augustus 2017)

Inwerkingtreding: 16 augustus 2017


NjW 2017, afl. 368, 644.