print

Onderhoudsbijdrage

WET VAN 21 JULI 2017 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat betreft de vermelding in de vonnissen betreffende de vaststelling van een onderhoudsbijdrage, van de mogelijkheid tot machtiging van de schuldeiser om aan de onderhoudsplichtige verschuldigde geldsommen te ontvangen (BS 22 augustus 2017)

Inwerkingtreding: 1 september 2017


NjW 2017, afl. 368, 644.