print

Wet nieuw Erfrecht

WET VAN 31 JULI 2017 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de erfenissen en de giften betreft en tot wijziging van diverse andere bepalingen ter zake (BS 1 september 2017)

Inwerkingtreding: 1 september 2018

NjW 2017, afl. 368, 636.