print

Aansprakelijkheidsverzekering private bewakingssector

KONINKLIJK BESLUIT VAN 12 NOVEMBER 2017 houdende vaststelling van nadere regels met betrekking tot de verzekering tot dekking van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de bewakingsondernemingen, de interne bewakingsdiensten, de veiligheidsdiensten en de maritieme veiligheidsondernemingen (BS 24 november 2017)

Inwerkingtreding: 24 november 2017

NjW 2017, afl. 372, 836.