print

Colleges hulpverleningszones

WET VAN 2 NOVEMBER 2017 tot wijziging van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, voor wat betreft het elektronisch vergaderen (BS 23 november 2017)

Inwerkingtreding: 3 december 2017

NjW 2017, afl. 372, 836.