print

Gepersonaliseerde nummerplaten

KONINKLIJK BESLUIT VAN 15 NOVEMBER 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 november 2010 betreffende de vaststelling van de vergoedingen verbonden aan de inschrijving van voertuigen (BS 24 november 2017)

NjW 2017, afl. 372, 838.