print

Uittreksels burgerlijke stand

WET VAN 30 MAART 2017 houdende instemming met de Overeenkomst inzake de afgifte van meertalige en gecodeerde uittreksels uit en attesten van de burgerlijke stand, en bijlagen, gedaan te Straatsburg op 14 maart 2014 (BS 24 november 2017)

Inwerkingtreding: 4 december 2017 (wet) en 1 februari 2018 (overeenkomst)

NjW 2017, afl. 372, 837.