print

Vergoeding schade door terreur, geweld of tropische ziekte

KONINKLIJK BESLUIT VAN 15 NOVEMBER 2017 tot uitvoering van de wet van 21 juli 2017 houdende schadeloosstellingen ten voordele van de personeelsleden van de federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en de daarmee gelijkgestelde personen die slachtoffer zijn van schade veroorzaakt door buitengewone risico's in het buitenland (BS 27 november 2017)

Inwerkingtreding: 7 december 2017

NjW 2017, afl. 372, 838.