print

Fiscale vrijstellingen voor wie natuurbeheerplan opstelt

DECREET VL. PARL. VAN 22 DECEMBER 2017 betreffende de fiscale gunstmaatregelen die verbonden zijn aan natuurbeheerplannen (BS 21 februari 2018)

BESLUIT VAN DE ADMINISTRATEUR-GENERAAL VAN 31 JANUARI 2018 tot wijziging van het besluit van de administrateur-generaal van het Agentschap voor Natuur en Bos van 2 mei 2017 houdende delegatie en toewijzing van bevoegdheden (BS 21 februari 2018)

NjW 2018, afl. 378, 208.