print

Alert-SMS

KONINKLIJK BESLUIT VAN 23 FEBRUARI 2018 betreffende de verzending van een kort tekstbericht in geval van dreigend gevaar of grote ramp (BS 22 maart 2018)

Inwerkingtreding: 1 april 2018