print

Niet-bijhouden patiëntendossier

KONINKLIJK BESLUIT VAN 11 MAART 2018 betreffende de inwerkingstelling van artikel 128, 3°, 4°, 8° en 11°, van de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen (BS 22 maart 2018)

Inwerkingtreding: 1 april 2018 

NjW 2018, afl. 380, 296.