print

Zwerfkatten

BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING VAN 23 FEBRUARI 2018 tot opheffing van het koninklijk besluit van 3 augustus 2012 betreffende het meerjarenplan voor de sterilisatie van huiskatten en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2016 betreffende de identificatie en registratie van katten, wat betreft de sterilisatie van katten (BS 15 maart 2018)

Inwerkingtreding: 1 april 2018

NjW 2018, afl. 380, 296.