print

Fietssnelwegen

MINISTERIEEL BESLUIT VAN 15 MAART 2018 houdende de aanwijzing van de fietssnelwegen, in uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 januari 2013 tot bepaling van de nadere regels betreffende de organisatorische omkadering, de financiering en de samenwerking van het mobiliteitsbeleid (BS 30 april 2018)

Inwerkingtreding: 10 mei 2018

NjW 2018, afl. 382, 387.