print

Gebruik van camera’s door politie

WET VAN 21 MAART 2018 tot wijziging van de wet op het politieambt om het gebruik van camera's door de politiediensten te regelen, en tot wijziging van de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's, van de wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten en van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid (BS 16 april 2018)

Inwerkingtreding: 25 mei 2018.

Overgangsbepalingen: De camera's die door de politiediensten al geïnstalleerd en/of gebruikt werden vóór 25 mei 2018 en die onder het toepassingsgebied van de wet vallen, moeten binnen de 12 maanden aan de wet voldoen. De deadline is dus 25 mei 2019.

NjW 2018, afl. 382, 381.