print

Inkomstenbelastingen: verzoek tot rechtzetting

WET VAN 15 APRIL 2018 tot wijziging van artikel 375 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (BS 20 april 2018)

Inwerkingtreding: 1 mei 2018

NjW
 2018, afl. 382, 383.