print

Omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten

BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING VAN 9 MAART 2018 tot wijziging van diverse besluiten naar aanleiding van het decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid en het decreet van 8 december 2017 houdende diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving (BS 24 april 2018)

Inwerkingtreding:

  • bepalingen rond nieuwe vergunningen en nieuwe formulieren: 1 augustus 2018
  • meeste andere wijzigingen: 4 mei 2018

NjW 2018, afl. 382, 386.