print

Uitzendarbeid in overheidsdiensten en lokale besturen

DECREET VL. PARL. VAN 27 APRIL 2018 betreffende de uitzendarbeid in de Vlaamse overheidsdiensten en de lokale besturen (BS 16 mei 2018)

Inwerkingtreding: 26 mei 2018

NjW 2018, afl. 384, 471.