print

Verkooprecht en registratiebelasting

DECREET VL. PARL. VAN 18 MEI 2018 houdende wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, wat betreft de hervorming van het verkooprecht en vereenvoudigingen in de registratiebelasting (BS 28 mei 2018)

Inwerkingtreding: 1 juni 2018

NjW 2018, afl. 384, 474.