print

Vordering tot collectief herstel voor KMO’s

WET VAN 30 MAART 2018 houdende wijziging, wat de uitbreiding van het toepassingsgebied van de vordering tot collectief herstel tot KMO's betreft, van het Wetboek van economisch recht (BS 22 mei 2018)

Inwerkingtreding: De vordering tot collectief herstel kan slechts worden ingesteld voor zover de gemeenschappelijke oorzaak van de collectieve schade zich na 1 september 2014 heeft voorgedaan.

NjW 2018, afl. 384, 472.