print

Archief

 1. Autonome politionele afhandeling (Anne Beeckman, Joris Mulkers en Paul Ponsaers, red.) - 1998
 2. Proximité de la justice of justice de proximité (Anne Beeckman, Yves Cartuyvels, Frank Mulleners, red.) - 1998
 3. Politie en burger: participatie en betrokkenheid (Anne Beeckman, Patrick Zanders, red.) - 1998
 4. Nieuwe wet op de voorwaardelijke invrijheidstelling (Ralf Bas, red.) -1998
 5. De wet Franchimont (Karel Van Cauwenberghe, red.) - 1999
 6. Octopus - de politiehervorming (Anne Beeckman, Paul Ponsaers, red.) - 1999
 7. Octopus - de justitiehervorming (Kristel Beyens en Karel Van Cauwenberghe, red.) - 1999
 8. Camera obscura. De elektronisch beveiligde veiligheidsstaat (Joris Mulkers, red.) - 1999
 9. Versnel recht. Snelt het recht zichzelf voorbij? (Yves Cartuyvels en Joris Mulkers, red.) - 2000
 10. Voor straf naar huis - Elektronisch toezicht (Ralf Bas en Walter Damen, red.) - 2000
 11. Jeugdcriminaliteit. Het dilemma tussen cel en herstel (François Buelens en Joris Mulkers, red.) - 2000
 12. Witte boorden en vuile handen (Paul Ponsaers, red.) - 2000
 13. Het federaal parket - de federale politie (Roger Van de Sompel, red.) - 2001
 14. Recht in het nieuws (Elke Devroe, red.) - 2001
 15. Internering: eindelijk met zorg behandeld? (Anne Beeckman en Henri Heimans, red.) - 2001
 16. Alternatieven. Andere straffen en anders denken (Kristel Beyens en Karel Van Cauwenberghe, red.) - 2001
 17. Rwandaproces. Naar een mondialisering van justitie? (Yves Cartuyvels, red.) - 2002
 18. Beleid van het O.M.: klare taal? (Karel Van Cauwenberghe en Paul Ponsaers, red.) - 2002
 19. Beter voorkomen dan beveiligen (Peter Goris en Yves Cartuyvels, red.) - 2002
 20. Verkeershandhaving (Joris Mulkers, red.) - 2002
 21. Bijzondere opsporingsmethoden. Het doel heiligt de middelen? (Karel Van Cauwenberghe, red.) - 2003
 22. Herstel en bemiddeling (Kristel Beyens en Frederik Bullens, red.) - 2003
 23. De politiehervorming. Een evaluatie vanuit de praktijk (Marleen Easton, Els Enhus, Paul Ponsaers, Roger Van de Sompel, red.) - 2003
 24. Last van overlast? (Elke Devroe, red.) - 2003
 25. Beschuldigde, sta op. Actueel debat over de juryrechtspraak (Hilde Tubex en Paul De Hert, red.) - 2004
 26. Onder invloed van de drugwet. De nieuwe rol van de hulpverlening (Sven Todts, red.) - 2004
 27. Spelen en brood. Voetbalveiligheid onder de loep (Frank Mulleners, red.) - 2004
 28. Pleidooi voor de onderzoeksrechter? (Karel Van Cauwenberghe, red.) - 2004
 29. Publieke opinie, democratie en beleid (Kristel Beyens, red.) - 2005
 30. Blijft Europol een virtuele realiteit? (Roger Van de Sompel, red.) - 2005
 31. Gedetineerden als klant. De implementatie van het Strategisch Plan Hulp- en Dienstverlening vanuit verschillende hoeken bekeken (Hilde Tubex, red.) - 2005
 32. Wie is er bang van de strafuitvoeringsrechtbank? (Karel Van Cauwenberghe en Hilde Tubex, red.) - 2005
 33. Tot de kern van de taak. Het politionele kerntakendebat (Paul Ponsaers, Elke Devroe en Dirk Meert, red.) - 2006
 34. Gerechtelijke psychiatrie in België. Requiem of prelude? (Hilde Tubex en Frederik Janssens, red.) - 2006
 35. Lokaal integraal preventiebeleid. Van programma naar schakel (Elke Devroe en Arne Dormaels, red.) - 2006
 36. Jeugdsanctierecht. De bescherming behouden (Karel Van Cauwenberghe, red.) - 2006
 37. De dilemma's van het asielbeleid (Kristel Beyens, red.) - 2007
 38. Te land, ter zee en in de lucht. De strijd tegen de drugshandel in België (Sven Todts, red.) - 2007
 39. Hoe bijzonder zijn de bijzondere inspectiediensten? (Sofie De Kimpe, red.) - 2007
 40. Kleur bekennen. De rol van politie en justitie in de aanpak van discriminatie (Marleen Easton en Paul Ponsaers, red.) - 2007
 41. De hervormingen bij politie en justitie: in gespreide dagorde (Jubileumeditie ter gelegenheid van 10 jaar Orde van de Dag, Karel Van Cauwenberghe, red.) - 2008
 42. De geheime deur op een kier. Inlichtingendiensten: een noodzakelijk kwaad? (Philippe De Baets, red.) - 2008
 43. Intrafamiliaal geweld van onder de deurmat gehaald (Willy Bruggeman, red.) - 2008
 44. Criminele drugs of gedrogeerde criminaliteit? (Karel Van Cauwenberghe, red.) - 2008
 45. Ver-horen, zien en zwijgen. Het audiovisueel verhoor van meerderjarige verdachten (Frank Mulleners, red.) - 2009
 46. Geleerde veiligheid (Sofie De Kimpe, red.) - 2009
 47. Verkocht om omgekocht? Een criminologische benadering van corruptie (Arne Dormaels, Gudrun Vande Walle, Paul Ponsaers en Marleen Easton, red.) - 2009
 48. Gevangenissen voor de 21e eeuw: opportuniteit of gemiste kans? (Kristel Beyens en Frederik Janssens, red.) - 2009
 49. Veilig online. Over sociale controle bij netwerksites (Evelien De Pauw, red.) - 2010
 50. Krijgsmacht en politie: two worlds apart? (Marleen Easton, Philippe De Baets en Michiel de Weger, red.) - 2010
 51. Meervoudige fraude (Antoinette Verhage, Philippe De Baets, Paul Ponsaers, Bart De Bie en Marc Cools, red.) - 2010
 52. Beelden van vertrouwen in politie en justitie (Stefaan Pleysier, Anjuli Van Damme en Lieven Pauwels, red.) - 2010
 53. Het Belgisch Voorzitterschap 2010. Kritische beschouwingen over het luik Justitie, Politie en Binnenlandse Zaken (Alexandra De Moor, Willy Bruggeman, Franky Goossens, Sofie De Kimpe en Dirk Meert, red.) - 2011
 54. Class actions. Tegengewicht voor klassenjustitie? (Gudrun Vande Walle, Kristof De Pauw en Ludo Kools, red.) - 2011
 55. Justitie en politie: under control? (Kristel Beyens, Frederik Janssens, Paul Ponsaers en Antoinette Verhage, red.) - 2011
 56. Een publiek debat over geheime methoden (Bart Vangeebergen, Johan Vanderborght, Marleen Easton en Jean-Claude Gunst, red.) - 2011
 57. Over schalen en bestellen (Lieselot Bisschop, Willy Bruggeman, Sofie De Kimpe en Paul Ponsaers, red.) - 2012
 58. De jeugd van tegenwoordig.
  Problematisch en geproblematiseerd gedrag van kinderen en jongeren - 2012
 59. Lokaal integraal veiligheidsbeleid revisited
  Het debat geopend:  Integraal of sectoraal? Een blik op de lokale veiligheidszorg. - september 2012
 60. Veiligheid in recessie? - december 2012
 61. Punitiviteit - een oplossing voor alle conflicten? - maart 2013
 62. Radicalisme en radicalisering. Een graadverdeling van legitimiteit, kennis en benadering - juni 2013
 63. Het Belgische beheer van noodsituaties aan de orde gesteld - september 2013
 64. Agency of dwang? De zoektocht naar een passend beleid ten aanzien van sekswerk - december 2013
 65. Politie en de nieuwe internationale uitdagingen in een grenzeloos Europa - maart 2014
 66. Tussen droom en daad. Management binnen de zetel - juni 2014
 67. Agressie tegen openbare dienstverleners: wat is er aan de hand? - september 2014
 68. Policing in Europese metropolen - december 2014
 69. Panoptisme in de veiligheidketen: een moeilijk evenwicht tussen technologie en mensenrechten? - maart 2015
 70. Voetbal en criminaliteit - juni 2015
 71. Kosten van veiligheid - beperkingen, risico's en kansen door innovatie - september 2015
 72. Melden: meer dan 'klokkenluiden - december 2015
 73. De nieuwe GAS-wet. Zuurstof of stikstof? - maart 2016