print

Onze medewerkers

 

Hoofdredactie
Marleen Easton Marleen Easton is maatschappelijk werker en doctor in de sociologie. Ze is als hoofddocent en directeur van de onderzoeksgroep 'Governing & Policing Security' verbonden aan de opleiding Bestuurskunde & Publiek Management, Faculteit Economie en Bedrijfskunde, Universiteit Gent. Ze doceert er bestuur en management van veiligheidsvraagstukken en veranderingsmanagement en publiceert en begeleidt onderzoek over policing, veiligheidsbeleid en gerelateerde managementvraagstukken. Daarnaast is zij als Visiting Professor verbonden aan de rechtsfaculteit van de Ruhr Universität Bochum. Zij is zetelt in de Raad van Bestuur van het Centrum voor Politiestudies en is voorzitter van het Innovatiecentrum voor Veiligheid (vzw INNOS). Sinds 2008 is zij hoofdredactrice van het tijdschrift Orde van de Dag.
Redactiesecretariaat
Teun Van de Voorde

Teun Van de Voorde is redacteur bij Wolters Kluwer en leidt er o.m. het redactiesecretariaat van Orde van de Dag in goede banen.

Contact: teun.vandevoorde@wolterskluwer.be, tel: (015) 36 16 95

Redactieraad
Kristel Beyens Kristel Beyens is licentiate in de Sociologie en doctor in de Criminologie. Ze is hoofddocent aan de vakgroep Criminologie van de Vrije Universiteit Brussel, waar ze o.a. Penologie en Criminologische Sociologie doceert. Ze verricht onderzoek naar het rechtspreken en de uitvoering van de gevangenisstraf en gemeenschapsgerichte straffen.
Willy Bruggeman Willy Bruggeman is doctor in de Criminologie. Van eind 1993 tot 2003 leidde hij mede Europol in de functie van plaatsvervangend directeur. Hij is nu voorzitter van de Federale politieraad, en als bijzonder geassocieerd hoogleraar verbonden aan de leerstoel politiewetenschappen aan het Benelux Universitair Centrum. Hij maakt ook deel uit van de recentelijk ingerichte evaluatiegroep voor de Nederlandse politie. Hij werkt occasioneel als expert voor het Internationaal Strafhof in Den Haag.
Philippe De Baets Philippe De Baets is licentiaat in de criminologie en Master in European Criminology & Criminal Justice Systems met bijzondere interesse in de domeinen arbeidsinspectie, verzorgingsstaat en inlichtingendiensten. Hij werkt voor ABVV Oost-Vlaanderen.
Sofie De Kimpe Sofie De Kimpe is licentiate in de Politieke wetenschappen (optie Bestuurswetenschappen) en de criminolgische wetenschappen, en doctor in de Criminologische wetenschappen. Ze is deeltijds docent aan de Vrije Universiteit Brussel en verdiept zich in politievraagstukken, in het bijzonder vraagstukken over politieleiderschap, politieopleiding en politiebeleid (politie in relatie tot de staat). Ze maakt deel uit van de onderzoeksgroep Crime and Society (CRiS) - policing and security. Eerder was ze als projectmanager aangesteld bij de federale politie voor "politie, een lerende organisatie", een project dat voorziet in de vernieuwing en verbetering van de kwaliteit van het Belgische politieonderwijs.
Evelien De Pauw Evelien De Pauw  is maatschappelijk assistente en licentiaat in de criminologie. Ze is werkzaam als docent binnen de opleiding Bachelor in de Maatschappelijke Veiligheid (Vives Hogeschool, studiegebied sociaal agogisch werk), waar ze de vakken 'Technologie & Infrastructuur' en 'Inleiding integrale veiligheidszorg' doceert. Tevens is zij als senior onderzoeker binnen VIVES verbonden aan het Expertisecentrum Sociale Innovatie, Onderzoeksgroep Maatschappij & Veiligheid, waar ze verschillende onderzoeksprojecten binnen het brede domein van de integrale veiligheid uitvoert of begeleidt. 
Kristof De Pauw Kristof De Pauw is licentiaat in de criminologische wetenschappen (VUB) en master in management voor overheidsorganisaties (UGent). Beroepshalve is hij hoofdofficier bij de geïntegreerde politie. Tot september 2012 was hij korpschef bij de lokale politie Geraardsbergen/Lierde. Nadien was hij werkzaam als operationeel coördinator bij de federale wegpolitie, en sinds 1 januari 2015 is hij actief als directeur-generaal Technisch en administratief secetariaat Justitie.
Arne Dormaels Arne Dormaels is licentiaat in de criminologische wetenschappen. Hij was stafmedewerker politie en veiligheid bij de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten van 2005 tot 2008. Sinds november 2008 is hij als assistent verbonden aan het departement handelswetenschappen en bestuurskunde van de Hogeschool Gent en maakt hij deel uit van de Associatieonderzoeksgroep "Governance of Security". Voordien werkte hij als attaché bij de Directie Publieke Veiligheid van de Algemene Directie Veiligheids- en Preventiebeleid, FOD Binnenlandse Zaken en als assistent strafrecht en criminologie aan de Universiteit Gent.
Jean-Claude Gunst Jean-Claude Gunst  begon zijn loopbaan bij de rijkswacht in 1976. Hij klom op tot de graad van luitenant-kolonel en werd na de hervorming van de politiediensten in 2001 hoofdcommissaris van politie bij de federale politie. Hij is criminoloog van opleiding. In de loop van zijn loopbaan heeft hij ervaring opgedaan in de diverse domeinen van de politiefunctie (ordehandhaving, bestuurlijke politie, gerechtelijke politie) maar ook in het HRM-domein. Hij was betrokken bij diverse werkgroepen, onder meer in het raam van de voorbereiding van de politiehervorming en de taakstelling van de directeurs-coördinatoren. Jean-Claude Gunst oefent als lid van de geïntegreerde politie sedert juni 2014 de functie uit van directeur-coördinator (DirCo) van het arrondissement (provincie) Antwerpen. Hij is lid van de Algemene Vergaderingen van de Koninklijke Federatie van Officieren en Hogere Ambtenaren van de Belgische Politie en van het Centrum voor Politiestudies. Hij is voorzitter van het netwerk Excellente PolitieZorg van de provincie Antwerpen en lid van de opleidingsraad van het veiligheidsinstituut Campus Vesta-afdeling politie.
Wim Hardyns Wim Hardyns is aangesteld als docent binnen de vakgroep Criminologie van de Vrije Universiteit Brussel en is gastprofessor binnen de Master in de Veiligheidswetenschappen aan de Universiteit Antwerpen. Verder werkt hij als postdoctoraal onderzoeker binnen de vakgroepen Strafrecht-Criminologie en Huisartsgeneeskunde-Eerstelijnsgezondheidszorg van de Universiteit Gent.
Noel Klima

Noël Klima is doctor in de criminologie, Master in European Criminology and Criminal Justice Systems (UGent) en studeerde rechten aan de Universiteiten van Münster, Reims en Nijmegen. Hij is Attaché/Coördinator bij FOD Binnenlandse Zaken en werkte daarvoor als Coördinator van het Secretariaat van het European Crime Prevention Network (EUCPN). Daarnaast is hij postdoctoraal medewerker bij het Institut for International Research on Criminal Policy (IRCP) aan de Universiteit Gent.

Ludo Kools Ludo Kools is advocaat. Hij was stafhouder van de Orde van Advocaten bij de balie te Mechelen van 1997 tot 1999. In de periode 2001-2008 was hij bestuurder, aanvankelijk van de Vereniging van Vlaamse Balies, daarna van de Orde van Vlaamse Balies. Hij beheerde het departement stage en vorming. Hij is plaatsvervangend rechter in de politierechtbank van Mechelen.
Lieve Lagae Lieve Lagae  is licentiate in de sociologie (KULeuven) en master in Public Management (AMS). Zij is freelance adviseur HRM en organisatieontwikkeling. Voorheen werkte zij als consultant in privé- en overheidsbedrijven, o.m. tien jaar bij de rechterlijke orde. Haar specialisatie is veranderingsbegeleiding, organisatieontwikkeling, people management, human resources management en sociale bemiddeling.

 

Stefaan Pleysier Stefaan Pleysier is docent jeugdcriminologie en methoden van onderzoek aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de KU Leuven en coördineert, samen met Johan Put, de Onderzoekslijn Jeugdcriminologie van het Leuvens Instituut voor Criminologie (LINC).
Foto -Gudrun -BW Gudrun Vande Walle is licentiate in de Rechten en doctor in de Criminologie. Ze werkt als Forensic Auditor voor het Centrum Integriteit bij de federale Ombudsman. Daarvoor was Gudrun lange tijd werkzaam als wetenschappelijk medewerker en docent op thema's als financieel-economische criminaliteit, integriteitsbeleid, whistle-blowing, anti-corruptiebeleid en geschillenbeslechting. 
Tom Van den Broeck Tom Van den Broeck is doctor in de criminologie en momenteelcommissaris-auditor bij de Dienst Enquêtes van het Vast Comité van Toezicht op de Politiediensten. Voordien deed hij wetenschappelijk onderzoek aan de VUB m.b.t. politie en veiligheidsbeleid. Hij was tevens directeur van de politieopleiding in de provincie Vlaams-Brabant (PIVO) en expert integrale veiligheid voor het stadsbestuur te Antwerpen. Hij publiceert vooral over (veranderingen in) beleid, organisatie en cultuur van politie (cf. community policing), sociale controle, integrale veiligheid en criminele politiek.
Jeffrey Vincent Jeffrey Vincent is Master in de Bestuurskunde en het Publiek Management. Momenteel is hij werkzaam als adviseur bij de directie Internationale Politiesamenwerking van de Federale Politie (CGI) en is hij als vrijwillig wetenschappelijk medewerker verbonden aan de onderzoeksgroep GaPS van de Faculteit economie van de Universiteit Gent.
Reviewers van Orde van de dag

Sinds 2009 worden de discussieteksten van Orde van de dag onderworpen aan een double-blind peer review. Volgende experts verleenden reeds hun medewerking:

2015

L. Barrezele, G. Bellon, E. Bervoets, L. Bisschop, M. Bloeyaert, D. Boels, C. Bombeke, K. Boon, J.-B. Bultynck, M. Cools, J.-L. Dalle, B. De Bie, P. De Hert, K. Depovere, P. De Roeck, T. De Schepper, J. De Wachter, E. De Waegeneer, P. Dewolf, L. Dreser, C. Esman, H. Ferweda, F. Grommé, A. Janssens, L. Janssens, R. Kerbab, C. Lodewijckx, V. Pashley, L. Perefoen, P. Ponsaers, G. Serbruyns, G. Smet, M. Stinckens, G. Theyskens, P. Tuteleers, R. Van De Voorde, K. Van Heddeghem, P. Van Lerberghe, K. Verfaillie, A. Verhage, G. Vynckier, R. Zidorski.

2014

P. Adriaensen, E. Bervoets, M. Bloeyaert, K. Boon, H. Boutellier, B. Broucker, V. Conings, S. De Bock, W. De Bondt, S. Dekeulenaer, P. Demets, A.-M., De Meyer, M. den Boer, K. De Povere, R. Depré, M. Deroover, B. De Smet, S. Dewulf, M. Drent, M. Eysinck Smeets, P. Geelhoed, B. Hamaekers, K. Hemmerechts, J. Mattijs, G. Meerschoek, D. Meert, K. Mercelis, G. Moor, W. Redig, D. Reynders, A. Serlippens, J.-M., Siscot, T. Surmont, P. Taelman, J. Terpstra, K. Tirez, E. Uyttersprot, W. Van Dooren, K. Van Heddeghem, J. Van Nieuwenhove, A. van Sluis, A. van Uden, A. Verhage, G. Vermeulen, I. Verwee, G. Vynckier, A. Zoutendijk.

2013

J Ackaert, B. Ale, E. Bakker, A. Balcaen, H. Bauwens, H. Boutellier, N Chakouh, N. Cox, T. Daems, S. De Bock, K. De Busser, B. de Graaff, J. De Pauw, K. Depoovere, M. Deroover, E. Desoir, S. De Vlieger, M. De Waele, J. De Witte, C. Dillen, L. Dreser, A. Duchatelet, M. Duin, F. Geelhoed, G. Gehre, N. Holvoet, M. Kommer, D. Korf, K. Loyens, M. Malsch, E. Naessens, L. Nencel, S. Parmentier, L. Pauwels, F. Pieters, J. Raes, D. Sabbe, T. Schamp, N. Schils, J. Van Acker, D. Van Aerschot, T. Van Camp, A. Van Damme, Y. Van Damme, J. Vandenbossche, R. van den Hazel, J. van der Leun, I. Van der Valk, L. Van der Vorst, C. Van De Voorde, B. van Gestel, V. Van Gijsegem, R. van Steden, K. Verfaillie, D. Verhaegen, A. Verhage, M. Verhoeven, K. Verpoest, H. Wanderstein.

2012

T. Bauwens, E. Bervoets, M. Bloeyaert, D. Boels, K. Boon, M.-R. Broucker, G. Ceupens, S. Christiaensen, P. Colle, D. Cops, G. Deboutte, K. Depovere, N. Desmet, V. Desouter, J. De Becker, B. De Bie, A. De Boeck, K. De Koster, M.G.W. den Boer, P. De Rynck, W. D'Haese, P. De Buysscher, A. De Schrijver, E. De Wree, L. Eestermans, C. Eliaerts, F. Gilleir, B. Heylen, N. Klima, E Maes, T. Meeuws, C. Nagels, A. Nuytiens, R. Ottoy, M. Rom, R. Roose, B. Hamaekers, W. Redig, A. Serlippens, S. Thomaes, K. Tirez, K. Troch, E. Uyttersprot, S. Vanderelst, T. Vander Beken, B. Vanhoenacker, D. Van Aarschot, S. Van Audenhove, E. Van den Herrewegen, S. Van der Burght, R. Van de Sompel, J. Van Erp, H. Vansteenkiste, D. Verbeke, K. Verfaillie, H. Wanderstein.

2011

A. De Moor , B. Hamaekers, B. Heylen, B. Verschaeve, C. Dehullu, D. Van Aerschot, E. Bervoets, E. Brouwer, E. De Busser, E. Dumortier, E. Maes , E. Uyttersprot, F. De Rynck, F. Gilleir, F. Hutsebaut, G. Ceuppens, G. Pyl, G. Vynckier, H. Nys, H. Tubex , H. Vansteenkiste, H. Vermeersch, H. Wanderstein, J. Dekeyser, J. Vanderborght, J. Van Erp, K. Boon, K. Mestdagh , K. Thys, K. Tirez , K. Van Spauwen, K. Verfaillie, L. Block, L. Dreser, L. Monserez, M. Cools, M. Den Boer, M. Kruithof, P. Desmet, S. Bekaert, S. De Bock, S. Mahieu , S. Van Dromme, S. Voet, T. Bauwens , T. Degraeuwe, T. Van den Broeck, V. Desouter, V. Van Gijsegem, W. De Ridder, W. Faber, Y. Geyskens

2010

J. Ackaert, A. Balcaen, R. Bas, S. Beelen, M. Bockstaele, S. Bogaerts, H. Bonnier, B. Claes, M. Cools, B. De Bie, S. De Bock, B. De Graaf, P. De Hert, S. Demeulemeester, J. Demunck, M. Den Boer, J. Denolf, W. D'Haese, A. Dirikx, J. Engelen, G. Gehre, Y. Geyskens, F. Gilleir, N. Godts, L.G. Moor, W. Hardyns, O. Heere, J.L. Hovens, W. Huisman, F. Hutsebaut, J. Janssens, R. Lippens, V. Lippens, K. Loyens, E. Maes, K. Mestdagh, G. Pyl, D. Resteigne, D. Roelants, V. Scheirs, S. Thomaes, H. Tournel, K. Troch, H. Tubex, L. Van Damme, R. Van de Sompel, R. Van De Voorde, W. Van den Bosch, J. Van Erp, K. Van Heddeghem, J. Van Looy, M.Vandenabeele, V. Vandenameele, T. Vander Beken, B. Vanhoenacker, D. Verbeke, K. Verfaillie, A. Verhage, N. Vettenburg

2009

A. Balcaen, R. Bas, M. Bockstaele, S. Bogaerts, H. Bonnier, E. Bossers, B. Claes, S. De Bock, S. Demeulemeester, J. Demunck, L. Dreser, G. Gehre, F. Gilleir, F. Hutsebaut, V. Lippens, E. Maes, K. Mestdagh, G. Pyl, D. Roelants, V. Scheirs, S. Thomaes, H. Tournel, H. Tubex, L. Van Damme, R. Van De Voorde, K. Van Heddeghem, J. Vanpoecke, D. Verbeke, K. Verfaillie, A. Verhage, N. Vettenburg