print

In het oktobernummer

 • Trajectcontrole: het ei van Columbus voor veiliger wegen?
  Automobilisten zijn al enkele jaren vertrouwd met trajectcontrole op autosnelwegen. Van recentere datum is de inzet op delen van gewestwegen die bijzonder gevoelig zijn voor snelheidsovertredingen en de daarmee samenhangende ongevallen, vaak met zachte weggebruikers. De laatste maanden verschijnt trajectcontrole ook op steeds meer gemeentewegen. In de Zedelgemse deelgemeente Aartrijke is het systeem sinds 1 september operationeel. Peer volgt binnenkort.

 • Toekomstgerichte dwarsprofielen voor gewestwegen
  In 2009 werd de procedure voor de opmaak van rooilijnplannen vastgelegd in een decreet. Daardoor ontstond een middel om regulerend op te treden en ongewenste ruimtelijke ontwikkelingen langs gewestwegen aan te pakken. Hoewel de studie voor de opmaak van rooilijnplannen in mei 2016 werd stilgelegd, heeft hij een blijvend nut voor wegbeheerders.

 • Colombiaanse stadsmobiliteit en innovatie op twee snelheden
  Doorgaans zijn Zuid-Amerikaanse steden niet echt een referentie op het vlak van stadsontwikkeling en duurzame mobiliteit. De veelal megasteden van miljoenen inwoners zijn er organisch gegroeid en het openbaar vervoer verloopt er meestal chaotisch. Toch waren er in de Colombiaanse hoofdstad Bogotá in de jaren '90 al vooruitziende ingrepen om het goede voorbeeld te geven. Maar het succes heeft intussen zijn limieten bereikt, mede door de economische groei. Tijd voor een nieuw duurzaam mobiliteitselan.

 • Beter geen onderbroken streep bij fietssuggestiestrook
  Om de verkeersveiligheid voor fietsers te verhogen duiken er steeds vaker fietssuggestiestroken op. Die mogen niet verward worden met fietspaden. Want fietssuggestiestroken hebben geen enkele reglementaire betekenis, terwijl aan de fietspaden wel bepaalde verkeersregels verbonden zijn. In praktijk is het verschil echter niet altijd helemaal duidelijk. Zeker als de fietssuggestiestrook met één onderbroken streep gemarkeerd wordt, kan er verwarring ontstaan.

 • Helm, nummerplaat en rijbewijs verplicht voor speed pedelecs
  Speed pedelecs - elektrische fietsen die trapondersteuning bieden tot 45 km/uur - hebben voortaan een eigen plaats in de Wegcode. Sinds 1 oktober is een nummerplaat verplicht voor deze categorie 'bromfietsen'. Bestuurders moeten een helm dragen én over een rijbewijs beschikken.

 • Spitsstrook opgenomen in Wegcode
  De spitsstrook, een extra rijstrook op een autosnelweg die bij drukte kan worden opengesteld, is ondertussen een gekend gegeven in het verkeer. Toch werd er in de Wegcode niet over gesproken. Tot 1 oktober. De Wegcode omschrijft een spitsstrook als 'een deel van de openbare weg afgebakend door een onderbroken streep met kortere tussenafstanden en langere trekken dan de rijstrookmarkering'.

 • Inbreuken op verkeersbord C21 strenger bestraft
  Sinds 24 september 2016 is 'het niet in acht nemen van verkeersbord C21' een overtreding van de derde graad. Bord C21 geeft aan dat de toegang tot de betrokken weg verboden is voor bestuurders van voertuigen waarvan de massa in beladen toestand hoger is dan de aangegeven massa.

Bekijk de inhoudstafel van het oktobernummer.