Auteurs - Content Experts

De auteursgemeenschap van Wolters Kluwer, dat zijn bijna 2.500 contentcreatiepartners. Ons gemeenschappelijk doel: ervoor zorgen dat professionals die in ons vertrouwen op het juiste moment en in de juiste vorm over de juiste informatie beschikken.

When you have to be right

Wolters Kluwer is marktleider in innovatieve oplossingen met toegevoegde waarde voor professionals op het gebied van recht, belastingen en financiën, human resources, leefmilieu en veiligheid.

Auteurs en contentdeskundigen zijn belangrijke partners in deze evolutie. In deze context biedt Wolters Kluwer auteurs en contentexperts het kader en de voorwaarden om hun expertise te ontwikkelen met het oog op de nieuwe informatie-uitdagingen van de toekomst.

Bij Wolters Kluwer zijn onze auteurs onmisbare partners, inspiratiebronnen, co-creatoren van onze oplossingen en staan ze voor kwaliteitsvolle inhoud.

Expert E-zine