Auteurs aan het woord

Vicky Ghijselinck

Docent KU Leuven, campus Brussel en docent EHSAL Management School (EMS)

foto-vicky-copy

In 2005 studeerde ik af als Master in de Handelswetenschappen (afstudeerrichting Fiscale Wetenschappen) aan de KU Leuven, waar ik als assistent aan de slag ging. Nadien behaalde ik nog een diploma voor geaggregeerde in het hoger secundair onderwijs, vanuit de gedrevenheid om zelf ook les te kunnen geven. Dat doe ik nog dagelijks. Ik geef ‘Financial accounting’-gerelateerde vakken zoals Accounting, Financiële Rapportering en Analyse, en Interne en Externe Financiële Verslaggeving aan zowel Nederlandstalige als Engelstalige studenten aan de KU Leuven. Daarnaast verzorg ik een aantal seminaries voor de EHSAL Management School.

Het dagelijkse contact met zowel jongeren als volwassenen zorgt ervoor dat ik altijd op de hoogte blijf van de vragen die spelen op vlak van ‘Financial accounting’. De contacten met de vele studenten hebben dan ook bijgedragen aan de publicaties waaraan ik heb meegewerkt.

Ik hecht enorm veel belang aan een duidelijke structuur en een logische opbouw bij het lesgeven, in cursusmateriaal en in handboeken. Deze doelstelling heb ik ook voor ogen gehouden bij de publicaties waaraan ik heb meegewerkt. Het schrijven zelf heeft ervoor gezorgd dat ik nog meer inzicht en diepgang verworven heb in de behandelde materie, wat uiteraard enorm verrijkend is.

Over de samenwerking met Wolters Kluwer kan ik enkel positief zijn. We hebben steeds op een constructieve manier samengewerkt. Er werd steeds geluisterd naar mijn eigen opmerkingen en wensen in verband met teksten en lay-out en ik kreeg zelf de nodige feedback. Op die manier hebben we handboeken gemaakt die de studenten weten te appreciëren.

Ik ben dan ook blij in Wolters Kluwer een partner te hebben gevonden. Zij betekenen voor mij – om het met een term uit financial accounting uit te drukken – ‘een positieve hefboomwerking’.

Recent werk van Vicky Ghijselinck:

Koen Morbée

Vennoot Tiberghien - Docent Europees Fiscaal Recht aan Fiscale Hogeschool Brussel

koen-morbée

Wanneer je als fiscaal advocaat aan de slag gaat bij Tiberghien, is het de normaalste zaak van de wereld dat je meewerkt aan het "Handboek voor Fiscaal recht - Tiberghien". Ook ik heb sinds ik het kantoor in 1999 vervoegde, bijdragen geleverd voor tal van edities van wat is uitgegroeid tot hét referentiewerk voor de fiscalist.
Het handboek vraagt veel tijd en energie van iedereen die eraan meewerkt. Maar we krijgen er als kantoor erg veel voor terug. Voor jonge confraters is het een ideale leerschool: als je schrijft, verdiep je immers je kennis van de materie. Voor meer ervaren collega's is schrijven een uitstekende manier om bij te blijven.

Schrijven geeft ook voldoening omdat je met je ideeën over een bepaald onderwerp kan bijdragen aan het fiscale debat om zo tot een betere regelgeving te komen. En het verleent je ook credibiliteit in je vakgebied.

Voor ons kantoor is en blijft 'De Tiberghien' een eerbetoon aan onze stichter Albert Tiberghien, die in 1955 de eerste editie van het handboek uitgaf. Het handboek staat ook voor de kwaliteit die we als kantoor blijvend willen nastreven.

We zijn blij in Wolters Kluwer een partner te hebben die ons ten volle ondersteunt om elk jaar een nieuwe versie te realiseren.

Maurice De Mey

Tax director HR bij BNP Paribas Fortis

maurice-de-mey

In het dagelijkse leven ben ik Tax director voor het HR-departement van BNP Paribas Fortis. Dat betekent dat ik verantwoordelijk ben voor alles wat met personenbelasting, fiscaliteit en verloning te maken heeft voor de meer dan 15.000 medewerkers van het bedrijf. Daarnaast geef ik sinds 1991 les aan de Fiscale Hogeschool,  zetel ik in het belastingpanel van Wolters Kluwer en De Standaard, en schrijf ik jaarlijks de Aangiftegids Personenbelasting.

Schrijven en doceren heb ik altijd graag gedaan, zowel voor collega's en studenten als een meer gespecialiseerd doelpubliek, als voor de gemiddelde burger die minder ervaren is op dit vlak. Wat ik persoonlijk zo apprecieer aan de materie, is dat personenbelasting niet op zichzelf staat, maar zich steeds ent op iets anders. Dat maakt het ongelooflijk boeiend.

Ik werk sinds 1985 samen met Wolters Kluwer, en heb me dat nog geen moment beklaagd. Schrijven kan een behoorlijk eenzame en zware opdracht zijn. Mijn vaste redacteur wordt dan mijn steun en toeverlaat. Het contact met die vaste redacteur is voor mij, zoals voor veel auteurs, van primordiaal belang.

 

Recent werk van Maurice De Mey:

Herman De Cnijf

Directeur Fiscale Hogeschool - Belastingconsulent IAB

Na mijn studies ben ik eind jaren '80 op vraag van de toenmalige directeur terechtgekomen bij de seminarie afdeling van EHSAL, dat nu een onderdeel van de HUBrussel is en tot de associatie KU Leuven behoort. Als directeur van de Fiscale Hogeschool kom ik zowel met studenten, academici als practici in contact. Dat geeft me de kans over verschillende thema's binnen de fiscaliteit de juiste mensen bij mekaar te brengen. Een kans die ik graag benut als auteur en editor van verschillende publicaties.

Ik vind het erg waardevol om de juiste kennis samen te brengen en op een gestructureerde manier te bundelen, zodat iedereen die in de praktijk met fiscaliteit te maken heeft ook daadwerkelijk baat heeft bij deze gedeelde expertise. Daarnaast stellen uitgaven als het Fiscaal Compendium en de Fiscale Praktijkboeken de fiscale beroepsbeoefenaar in staat om de fiscale wetgeving correct toe te passen. Bij een juiste toepassing van de fiscale wetgeving is immers iedereen gebaat, zowel de klant als de overheid.

Het is belangrijk om bij het opstellen van de teksten niet enkel de theoretische principes toe te lichten maar ook de praktische toepassing ervan te verklaren. De lezer heeft niet alleen het wetboek nodig als basis, maar ook de praktische invulling ervan. Beiden moeten hand in hand gaan.

Als editor is er een regelmatig contact en overleg met de medewerkers van Wolters Kluwer. Het bedrijf heb ik in de loop der jaren zien evolueren van een pure uitgever op papier naar een gedigitaliseerde informatieverstrekker en dat merk je in hun aanpak. Onze contactpersonen bij Wolters Kluwer zorgen ervoor dat de auteurs een forum krijgen om hun ideeën en inzichten te verspreiden en ze denken mee met de auteurs. Dit biedt een grote toegevoegde waarde.

Recent werk van Herman De Cnijf: