Cocreation for innovation

Matthias Retsin
Matthias Retsin
Project Manager Business Development & Innovation, Wolters Kluwer

Bedrijven moeten anticiperen en vooruit kijken door te blijven innoveren en te transformeren als ze relevant willen blijven. Het zijn vandaag niet langer de sterksten die overleven, maar wel diegene die zich het best weten aan te passen.

Om steeds de beste oplossingen te kunnen aanbieden, wil Wolters Kluwer via cocreatieprojecten daarom nog nauwer gaan samenwerken met zijn experten, partners en klanten.
Cocreatie kan verschillende vormen aannemen, afhankelijk van de situatie of de behoefte. Bijvoorbeeld panelgesprekken, brainstormsessies of online enquêtes, maar even goed individuele interviews ...

Cocreators volgen van achter de schermen mee de onderzoeks- en innovatietrajecten en krijgen vanuit eerste hand interessante inzichten en resultaten over hun vakgebied. Ze maken deel uit van een netwerk van peers dat nieuwe ideeën of concepten aftoetst en ontdekken hoe nieuwe technologieën de toekomst van hun beroep of specialisatie gaan bepalen.

 

 

We need you!

Register for one or more of our innovation tracks.

Uw inschrijving is vrij van engagement. We contacteren u indien u in aanmerking komt voor een bepaald cocreatieproject, maar het staat u uiteraard vrij om hier niet op in te gaan.

U kan Wolters Kluwer steeds bereiken op 015 78 76 00 of klant.BE@wolterskluwer.com om uw toestemming in te trekken, uw persoonsgegevens in te kijken, te verbeteren, te laten wissen, beperkt te laten verwerken of over te dragen. Voor meer informatie kan u onze Privacy Policy nalezen.