Onderzoek naar visie op justitie: Perceptieverschillen over de vervroegde invrijheidsstelling

In september ging OP.RECHT.MECHELEN van start, het stadsfestival dat de komende 3 jaar de 400e verjaardag van de vestiging van de Grote Raad in Mechelen zal vieren. In het kader van het rechtswetenschappelijke luik dat verbonden is aan het festival, willen Wolters Kluwer en de KU Leuven de visie op justitie in België in kaart brengen. In samenwerking met onderzoeksbureau iVOX werden 1.000 burgers en 1.000 juridische professionals bevraagd. Daaruit blijkt onder andere dat er grote verschillen in perceptie heersen tussen burgers en juridische professionals.

Over de vervroegde invrijheidsstelling zijn de meningen bijvoorbeeld opmerkelijk tegenstrijdig. Driekwart van de burgers vindt dat gevangenen tot het einde van hun straf in de gevangenis moeten blijven. Slechts 27% van de advocaten en 22% van de magistraten is het daarmee eens.

Uit de analyse van de antwoorden van de burgers, blijkt dat gepensioneerden en niet-werkende burgers het minst van mening zijn dat gevangenen vroeger moeten kunnen vrijkomen. Nog geen vijfde sluit zich bij dat standpunt aan. 42% van de midden- en hoger kaderleden en 32% van de ambtenaren heeft wel een positieve kijk op de vervroegde invrijheidsstelling.

Naast de huidige functie speelt ook het diploma een rol: 38% van de burgers die hun diploma in het hoger onderwijs behaalden heeft het idee dat gevangenen vervroegd de gevangenis moeten kunnen verlaten, tegenover 16% van de burgers zonder diploma hoger onderwijs.

"De aanhoudende terreurdreiging van de voorbije maanden is één van de mogelijke redenen voor de terughoudende reactie van de burgers. Er heerst een groter gevoel van onveiligheid en mensen zijn een stuk waakzamer geworden. Dat is één van de zaken die we zien terugkomen in de antwoorden op deze vraag", zegt Emilie Michaux van de KU Leuven.

Bij de juridische professionals zijn de verschillen minder opvallend. 84% van de rechters meent dat gevangenen vervroegd in vrijheid gesteld moeten kunnen worden, tegenover 73% van de advocaten en 63% van de bedrijfsjuristen.

Op 20 en 21 oktober gaan we dieper in op de huidige uitdagingen waar Justitie voor staat, en welke oplossingen aangereikt kunnen worden, tijdens onze congressen:

Justitie bekent kleur - 20/10
Beter worden door Justitie? - 21/10