2020 Future Ready Lawyer Survey onderzoekt performance drivers in de veranderende juridische sector

Technologie is cruciaal voor succesvolle prestaties

De huidige digitale transformatie van de juridische sector wordt versneld door de ontregelende werking van de pandemie in 2020. Dit zal verstrekkende gevolgen hebben voor de volledige sector. Vóór de crisis veranderde de juridische sector al onder invloed van economische, demografische, regelgevende, technologische en competitieve omstandigheden. Die worden enkel versterkt door de Covid-19-crisis.

10 juni 2020

Relaties tussen klanten en kantoren

Over de hele lijn brengt de Future Ready Lawyer Survey een aanzienlijke kloof aan het licht tussen de verwachtingen van de juridische afdelingen van bedrijven en het vermogen van advocatenkantoren om ze in te lossen. Zo vindt 79% van de bedrijfsjuristen het belangrijk dat de advocatenkantoren waarmee ze werken, blijk geven van efficiëntie en productiviteit, terwijl slechts 28% dat een zeer goede omschrijving van hun huidige kantoor vindt. Die tegenstrijdigheid die in meerdere onderzoekscategorieën naar boven kwam, heeft mogelijk gevolgen voor de klanttevredenheid: slechts 26% van de bedrijfsjuristen is zeer tevreden over hun huidige advocatenkantoor. Voor 82% van de bedrijfsjuristen is het belangrijk dat de advocatenkantoren waar ze mee werken, inzetten op technologie.

De bevindingen van de enquête tonen aan dat het gebruik van technologie steeds meer bepaalt in hoeverre kantoren aan de verwachtingen van de klanten voldoen. Geconfronteerd met de noodzaak om hun productiviteit en efficiëntie te verhogen, hebben juridische afdelingen van bedrijven zich agressiever tot technologie gewend en zetten zij advocatenkantoren onder druk om dat ook te doen. Binnen de komende drie jaar zal 81% van de juridische afdelingen van bedrijven kandidaat-advocatenkantoren vragen om te beschrijven hoe ze technologie gebruiken om productiever en efficiënter te zijn - dat is bijna het dubbele van de 41% die dat nu al vraagt. 

De veranderende juridische afdeling van het bedrijf

Over trends die specifiek zijn voor juridische afdelingen van bedrijven, verklaarden de respondenten dat dit hun topprioriteiten zijn voor de komende drie jaar: externe juridische kosten drukken, juridische transacties verbeteren, juridische projecten beheren en strategische waarde bieden aan hun bedrijf. Gevraagd naar wat voor hen de grootste veranderingen zullen zijn, verklaart 82% dat een meer doorgedreven gebruik van technologie de productiviteit zal verhogen. Wat technologie betreft, is het gat in de kennis het meest acuut als het gaat om transformerende technologieën. Big Data en Predictive Analytics zijn de technologieën waarvan 67% van de juridische afdelingen verwacht dat ze de komende drie jaar een impact zouden hebben. Toch zegt slechts 25% deze technologieën goed te begrijpen.

Het veranderende advocatenkantoor

In het hele advocatenkantoorlandschap is een transformatie aan de gang. De kantoren krijgen immers steeds meer concurrentie van alternatieve juridische dienstverleners en zelfs van de klanten zelf. Om de verwachtingen van de klanten in te lossen, verklaart 67% van de advocatenkantoren te investeren in nieuwe technologie die de werking van het kantoor en het werk voor de klanten ondersteunt, is 39% bezig met het formaliseren van hun omgang met feedback van de klanten en onderneemt 36% projecten voor procesoptimalisatie.

Gezien het toenemende belang van juridische technologie is het geen verrassing dat advocatenkantoren van plan zijn om meer te investeren: 60% is van plan het eigen technologiebudget de komende drie jaar te verhogen. Slechts 29% van de kantoren gelooft echter zeer goed voorbereid te zijn als het gaat om het begrijpen van de beschikbare technologische oplossingen; 27% is zeer goed voorbereid op het gebruik van technologie om productiever te zijn; 26% is zeer goed voorbereid op het gebruik van technologie om de dienstverlening aan de cliënt te verbeteren; en 24% verklaart dat hun personeel in staat is om doeltreffend gebruik te maken van technologie. Als technologie met de grootste impact tijdens de komende drie jaar noemde 59% artificiële intelligentie, al verklaart slechts 22% dit goed te begrijpen.

corporate-news-lawyers-enquete

Tech-savvy juristen behouden hun voorsprong

De crisis heeft juridische professionals onder druk gezet om hun gebruik van technologische oplossingen te versnellen. Het is echter ook waar dat heel wat professionals al op dit spoor van transformatie zaten, met verschillende spelers die zich in uiteenlopende tempo's aan het aanpassen waren.

In de Future Ready Lawyer Survey uit 2019 werd vastgesteld dat Technology Leaders – de bedrijven en juridische afdelingen die ten volle gebruikmaakten van technologie – over de hele lijn beter presteerden dan de organisaties die dat niet deden. In 2020 werden deze bevindingen bevestigd. Bij de kantoren meldt 62% van de ondernemingen die als toonaangevend gelden qua technologie-implementatie (‘Technology Leaders’) dat hun winstgevendheid het afgelopen jaar toenam, tegenover 39% van de bedrijven die zich op dat vlak nog in een overgangsfase (‘Transitioning firms’) bevinden. En ook in alle domeinen met betrekking tot technologie, personeel, organisatie en cliëntgerichtheid bleken Technology Leaders het veel beter te doen dan organisaties die minder gebruikmaakten van technologie.

Over de 2020 Wolters Kluwer Future Ready Lawyer Survey

De 2020 Future Ready Lawyer Survey: Performance Drivers van Wolters Kluwer Legal & Regulatory bestaat uit kwantitatieve gesprekken met 700 juristen van advocatenkantoren, juridische afdelingen en zakelijke dienstverleners in de VS en negen Europese landen: het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Nederland, Italië, Frankrijk, Spanje, Polen, België en Hongarije. Het doel van deze gesprekken is te onderzoeken hoe verwachtingen van klanten, technologie en andere factoren van invloed zijn op de toekomst van het recht binnen bepaalde kerngebieden en hoe juridische organisaties bereid - en erop voorbereid - zijn deze aan te pakken. De enquête werd tussen 10 januari en 30 januari 2020 online afgenomen door een gespecialiseerde internationale onderzoeksorganisatie, in opdracht van Wolters Kluwer.