Tax & accounting professionals: uitstervend ras of evoluerende soort?

Onderzoek Wolters Kluwer: accountants en boekhouders vinden maar moeilijk de juiste mensen in een veranderende business

Mechelen,  4 oktober 2018

De wereld van de tax & accounting professionals staat op een belangrijk kruispunt. Dat blijkt duidelijk uit de Tax Trend Catcher, een onderzoek dat Wolters Kluwer uitvoerde in samenwerking met onafhankelijk onderzoeksbureau iVOX. Een kwart van de boekhouders en accountants denkt dat de helft van hun huidige werkzaamheden binnen tien jaar niet meer door mensen uitgevoerd zal worden. Taken zoals het manueel inboeken van facturen zouden binnen vijf jaar al grotendeels verdwenen kunnen zijn. De juiste mensen vinden om met die veranderende situatie om te gaan blijkt voor veel respondenten een huzarenstukje.

De juiste persoon op de juiste plaats onder de juiste omstandigheden

Tax & accounting professionals hebben het steeds moeilijker om het juiste personeel te vinden. Of het nu om generalisten, dossierbeheerders of specialisten gaat, vier op de vijf respondenten gaven aan dat het ‘moeilijk tot onmogelijk’ is om daarvoor het juiste personeel te vinden. Ook de zoektocht naar nieuwe partners of collega-zaakvoerders verloopt vaak stroef: 11% vond zo iemand makkelijk, maar daar tegenover staat dat 38% geen geschikte partner vindt.

Om het huidige personeel aan zich te binden, zijn de juiste arbeidsvoorwaarden van cruciaal belang. Naast autonomie, verloning, verlof en jobzekerheid weegt ook de factor flexibiliteit daarbij steeds zwaarder door. Zowel qua werkuren als qua locatie (cfr. thuiswerk) vervagen de klassieke patronen steeds meer. Op de vraag of men, met alle kennis die ze nu hebben, opnieuw voor zijn of haar huidige job zou opteren, reageerden de respondenten grotendeels positief. Enkel in de leeftijdscategorie 50+ werd daar relatief negatief op geantwoord.

Meesurfen op de digitale (r)evolutie

Bij de meeste tax & accounting professionals worden de werkzaamheden vandaag al voor een deel geautomatiseerd. Binnen tien jaar zal hun kantoor er nog heel wat anders uitzien, zo denken ze er ook zelf over. Een kwart van de respondenten denkt dat de helft van de huidige taken tegen die tijd niet meer door mensen zullen worden uitgevoerd, al meent 40% dat de impact van de automatisering iets lager zal uitvallen. Slechts een heel kleine minderheid denkt dat de digitale vooruitgang alle huidige werkzaamheden zal opslokken.

Het manueel inboeken van facturen is volgens de cijferberoepers een van de typerende ‘klassieke’ taken die zullen verdwijnen. Zo’n 7% van de respondenten doet dat nu al niet meer, 49% denkt daar ten laatste over vijf jaar mee te kunnen stoppen. Ook het aanbod van diensten zal aangepast moeten worden om in te spelen op de veranderende markt. Liefst 9 op de 10 ondervraagde zaakvoerders zijn daar nu al – intensief of in beperkte mate – mee bezig. Beter en complexer advies geven, zoals persoonlijke financiële planning of businessgerelateerd advies, vervult daarin een sleutelrol. De klanten zelf zijn daarbij ook steeds beter geïnformeerd, geven 8 op de 10 boekhouders en accountants aan.

“Digitalisering werkt”

Het Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten (BIBF) is niet verwonderd door de resultaten. “Naast de digitalisering en de adviesverlening op maat is het zoeken van geschikte medewerkers dé grote uitdaging in onze sector”, aldus voorzitster Mirjam Vermaut. “Als beroepsinstituut willen we de aantrekkelijkheid van ons vak in de kijker zetten. Dit is een zeer gevarieerd en intellectueel uitdagend beroep met permanent klantencontact in een sterk wijzigende economische context. Saai is anders. De digitalisering zal een passend antwoord bieden om die nood aan flexibiliteit beter in te vullen.”

Over het onderzoek

Wolters Kluwer Belgium brengt jaarlijks de trends op vlak van tax & accounting in kaart. Het onderzoek werd uitgevoerd door onafhankelijk onderzoeksbureau iVOX. Bij de bijna 500 respondenten hoorden zaakvoerders en medewerkers uit boekhoud- en accountantskantoren van verschillende groottes.

  2466